Samspill mellom kunder og leverandør

Samspill mellom kunder og leverandør

 

Prioriterer du å sette av tid til å bli bedre?

Våre kunder sier at i en hektisk hverdag er 2 dager med Brukerforum, en nyttig arena for samspill og erfaringsutveksling.

 

Fra hele landet kom det deltakere til årets Brukerforum på Gardermoen. De bruker minVakt, minTimeliste, minTimeplan eller kombinasjoner av løsningene som tids- og ressursstyring i sin virksomhet.

Behovene er forskjellige, men alle ønsker bedre utnyttelse av sine IT-løsninger slik at de får en enklere hverdag.


Brukerforum engasjerer - her er noen tilbakemeldinger fra våre deltakere:

  • veldig nyttig, flere fra kommunen burde deltatt
  • fikk god oversikt over nye funksjoner 
  • smarte tips til nye muligheter
  • bred gjennomgang, fint å se mulighetene fremover
  • veldig interessant med rapportmulighetene
  • viktig å få utveksle erfaringer
  • mange gode tips til rapportering og kontroll
  • mange tips fra mer erfarne brukere
  • bra at vi kan komme med individuelle spørsmål og behov
  • presentasjon av minLedelse var veldig nyttig, samt samhandlingen mellom dette og minVakt

 

Glimt fra Brukerforum 2016 på Gardermoen:

Vi gleder oss til neste års BrukerforumTids- og ressursstyring for alle i kommunen

minVakt.no - håndterer alle former for turnus og arbeidsplanlegging

minTimeliste.no - gir deg full kontroll på alle timer og prosjekter

minTimeplan.no - komplett verktøy for timeplanlegging og vikarhåndtering

minVakt-kommune.no - en felles IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen. 

minLedelse.no - et proaktivt ledelsessystem med varsling før kritisk dato

 

 

Ta kontakt med oss:

Ståle Vestre

Key Account Manager

stale.vestre@triangel.no

 

 

 

 


Print

27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

19. desember 2016

Enklere vikarhåndtering med minTimeplan

- Kort oppsummert, minTimeplan har gjort vikarhåndtering raskere, enklere og mer oversiktlig for alle. Jeg sparer tid, sier Hanne Stormoen som er undervisningsinspektør på Notodden ungdomsskole.

21. november 2016

Samspill mellom kunder og leverandør

 

Prioriterer du å sette av tid til å bli bedre?

Våre kunder sier at i en hektisk hverdag er 2 dager med Brukerforum, en nyttig arena for samspill og erfaringsutveksling.

 

15. november 2016

Møteplassen for moderne og innovativ læring - møt minTimeplan

 

Er du skoleleder, lærer, barnehagelærer, styrer eller jobber med forvaltningsspørsmål knyttet til skoleutvikling? Da er dette den perfekte møte- og inspirasjonsplassen for deg!