minTimeplan
X
GO

Digital timeplanlegging og
vikarhåndtering i skolen


Lønn og personalkostnader utgjør hele 60-70% av kostnadene i skolen. Det er mange timer å spare på automatisering av timeplaner og vikarhåndtering.

minTimeplan involverer alle ansatte og automatiserer arbeidsprosessene. Her “shopper” vikarene ledige timer selv. Også på tvers av skoler i kommunen.

 • 100% skybasert
 • Alle ansatte i felles løsning
 • Egen ansattportal
 • Integrasjon mot lønn
 • Ansatte shopper timerSkoleledelsen

Personalhåndtering på halve tiden

Ledelsen har alltid full oversikt over ledige ressurser og kompetanse. Flere kan jobbe samtidig - fra forskjellig sted i timeplanleggeren. Automatisk genererte arbeidsavtaler for lærerne og vikarhåndtering med automatiske timelister og er noe av det unike i løsningen. Håndterer alle timer, egenmeldinger, avspasering, permisjon og fravær.

 • Felles tilstede- og fraværsrapportering
 • Budsjetterte og faktisk brukte timer
 • Riktig fyllingsgrad på lærer

Ansatte og vikarer

Egen portal hvor de «shopper» timene selv

Alle ansatte og vikarer har sin egen portal med timeplan, timeoversikt, avspasering, ferie og fravær. I minTimeplan «shopper» vikarene egne timer selv. De melder interesse på web, og kommunikasjon mellom leder og ansatt skjer enkelt via SMS og mail. Når en har fått tildelt timer, oppdateres egen timeplan automatisk.

 • Egen ansattportal
 • Elektroniske timelister, egenmelding mm
 • Full oversikt over egen arbeidsplan

Lønnsavdelingen

Økt kvalitet og spart tid

Når undervisningen er gjennomført havner timene automatisk i timelisten riktig beregnet og integrert til lønnsystemet. Vi leverer sømløs integrasjon til de fleste lønnssystemer på markedet.

 • Automatiske timelister
 • Elektroniske timelister, egenmelding mm
 • Sømløs integrasjon

Innhold

Vikarhåndtering

Formidling av vikaropplegg

Avspaseringsbank

Digitale timelister

Fraværsoversikt

Fyllingsgrad

Timeplanlegging

Arbeidsavtaler

Ansattportal

Rombooking

Elektronisk egenmelding

Digital permisjonssøknad

Rapporter

GSI-rapport

FEIDE-innlogging


Gratis e-bok

Les mer om minTimeplan i e-boken og få nyttig informasjon om Triangel Solutions sine løsninger for tids- og ressurstyring.


Aktuelt

Digitalisering lønner seg. Alle skolene i Harstad kommune i samme løsning

"Vi bruker nå minTimeplan på alle skolene i kommunen
og vi har effektivisert arbeidet tilsvarende 15 % stilling per skole."

Les mer


16.11.2018

«800.000 nordmenn har for svake IT-ferdigheter til å takle kravene i arbeidslivet." Er du god nok på...

12.10.2018

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for tids- og ressursstyring med oppkjøpet av Triange...

16.09.2018

Årets viktigste møteplassen for alle som jobber med tids- og ressursstyring i virksomheten, både bru...

11.09.2018

Og har vi det vi trenger av systemer for å jobbe smart?

19.06.2018

Jan Ståle Gjerding leder utviklingen av våre løsninger innen tids- og ressursstyring, altså minVakt-...

15.06.2018

Bare på vår skole har vi spart 20 % stilling per år, nå tar alle de 9 skolene i bruk minTimeplan.

Avtal møte eller bestill demo

Geir Knutsen
Salgssjef minTimeplan


Triangel Solutions er pioner på skyløsninger og har mer enn 100.000 brukere


Triangel Solutions har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i produkter og tjenester. Alle kunder som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og lovlig måte.


Meld deg på brukerforum!

Triangeldagene

Dato: 28. - 29. mars 2019
Sted: Thon Hotel Storo i Oslo
Early bird innen 1. desember 2018